Материалът

This post is also available in: EN

Земята е древен и широко разпространен строителен материал. Хиляди примери от световната архитектура свидетелстват за използването ѝ на всички континенти през дългото развитие на човешките цивилизации.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В България
До средата на ХХ век в България земята е ползвана в съдружие с камъка и дървото като основен строителен материал. Най-често срещаните строителни техники са плетена стена и кирпичена тухла и много техни разновидности.

Земята е също приложена като свързващ разтвор за каменна зидария или като мазилка, покрита с вар.  Примесена със слама, тя се ползва за пълнеж и изолация на тавани. Не трябва да забравяме и пръстените подове, които са били единствената настилка на много селски къщи.

 Карта на местата в България, където се среща земно строителство

 

 

 

 

По света
Тъй като е леснодостъпна, направо под краката ни, земята е между първите материали, ползвани от човека за строителни цели. Тя съпътства развитието на древните цивилизации в Шумер и Вавилон, в Египет, Латинска Америка и Африка.

Кирпичената тухла е най-древният ръчно изработен материал. Тухлите са били подготвяни напролет по поречията на реките, оставяни да съхнат и после ползвани за зидария в подходящо за семейството и населението време. Много древни градове са предимно изградени от земя.

Град Шибам в Йемен е пример на такова поселение, преминало вековете и съхранило автентичния си вид и до наши дни. Сградите достигат до 30 метра (8 етажа) и са пример за компактно и природосъобразно строителство.

 Карта на местата по света, където се среща земно строителство

  

 

 

 

В най-ново време
Потънала в забрава към средата на ХХ век, в развитите страни земята е преоткрита като модерен и пълен с възможности материал по време на първата петролна криза в 1973 година. Тя представлява интересна алтернатива на енергоразхищаващи техники като печената тухла или стоманобетона. Термичните й качества я правят изключително желана за приложение в екологични и биоклиматични проекти. Днес тя е все по-често използвана в комбинация с други естествени материали за направата на красиви, комфортни и здравословни жилища и обществени сгради.

СВОЙСТВА

Леснодостъпна:
Земята е един от най-разпространените материали на планетата. Тя се образува в следствие на ерозията на земната повърхност под въздействието на различни механични и химични сили. Различна по състав и качества тя се използва за строителни цели на всички континенти и географски ширини с изключение на полюсите и песъчливите пустинни местности.

Енергоспестяваща
Земята има изключително кратък производствен цикъл. Тя често се добива в близост до строежа или се превозва на кратки разстояния. Повърхността, по която ходим, се изкопава като внимателно се премахва най-горният, богат на хумус слой, чиято дебелина е променлива (2см до 1-2метра). Следващият слой е този, който е подходящ за строителни цели.

Този втори слой се изкопава, ако е нужно, и в зависимост от строителната техника, в която ще влезе в употреба, се пресява или му се добавят вода или растителни влакна, след което се полага в калъп, кофраж или се нанася върху плет, за да изсъхне. По този начин се спестява енергията за транспорт и печене.

За сравнение :
Внедрена енергия в 1м2 стена (www.greenspec.co.uk) :

Материал Енергия М жул/кг Плътност кг/м3
трамбована земя 0,45 1460/1800
бетонова стена 1,11 2400
тухлена стена 3 1700Лесна за рециклиране:
Ако не са ѝ добавени стабилизанти (вар или цимент), земята може да бъде рециклирана многократно. Това я поставя на едно от първите места като природосъобразен строителен материал.

Акумулира енергия:
Земята е масивен материал, плътността ѝ е сравнима с тази на камъка (1800-2200кг/м3) и поради това е проводник на енергия. В зависимост от дебелината на строителния елемент, който съставя, тя предава слънчевата или топлинна енергия с няколко часа интервал и може да регулира термичните разлики между деня и нощта.

Регулира влажността:
Един от съставните елементи на земята – глината е силно реактивен към вода/влага. Стените, направени от земя, могат да поемат голямо количество влага и след това да я отдадат без да загубят от носимоспособността си. По този начин влажността в помещението се регулира, подобрява се комфорта на обитателите и се избягва появата на конденз и мухал.

Красива и многобагрена :
Земните тонове са естествени, ненатрапчиви и топли. Земятa предлага широка палитра от цветове, простиращи се от бели и жълти до тъмнокафяви и сиви, като се мине през оранжеви, червени и зелени. Те правят интериора уютен и пъстър.

Устойчива на огън:
Земята е материал, който не гори. Тя често предпазва дървените конструкции от пряк допир с огъня, както и от насекоми.

Приятна за работа
Земята е един изключително приятен за употреба материал. За да се постигне пластичността, необходима за работа, се прибавят само вода или растителни елементи. Тъй като няма химичен процес (както при варта и цимента), земните материали са приятни за кожата и често ръката може да замести инструмента, без опасения за изгаряния или наранявания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кирпичена тухла
Кирпичените тухли са направени от земя, примесена с вода (понякога с добавени растителни или животински влакна: например нарязана слама), оформени в калъп и сушени на слънце. Калъпите може да имат различни размери и форма.

Плетена стена
Плетената стена е съградена от земя, примесена с вода и растителни или животински влакна, положена върху плет между носеща дървена паянтова конструкция

Трамбована земя
Трамбованата земя е строителна техника, при която земята се компактира в последователни слоеве между дървени или метални кофражи с помощта на дървена или пневматична бухалка.

Пресовани блокове
Тази техника е сравнително нова, тя комбинира елементи от кирпичената тухла (калъп) и от трамбованата земя (компактирането). Земята се компактира ръчно или машинно, като задължително се стабилизира с вар или цимент (от 2 до 5%).

Оформена земя
Строителна техника, при която земята се примесва с растителни или животински влакна и вода и се полага чрез ръчно оформяне на последователни слоеве от 50-60см. Стените се изправят — орязват отвесно, след като сместа е леко дръпнала( обикновено след 24 часа). Изградените стени са носещи и имат дебелина от 50 до 70см. 

Смесени техники
Строителни техники, при които земята се примесва с растителни елементи (нарязана слама, дървени стърготини, конопени влакна…) и се използва за пълнеж между носещи елементи.

Мазилки
Строителна техника, при която земята се примесва с вода (и според случая с растителни или животински влакна) и се нанася като фин слой (2мм до 5см) върху зидана стена с цел подобрение на естетическите й и физически качества.

Подове
Земята е често ползвана за направата на подови настилки в селските къщи. Тя е положена на фин пласт като мазилка и се подновява поне веднъж годишно.