Още по темата

This post is also available in: EN

Библиография

книги на български
Матеев, Матей: Среднородопски конаци, Пловдив 2004
Стоянов, Борислав: Старата родопска архитектура, Техника 1964
Очаквайте: Наръчник по земно строителство

книги на английски
Joy, Rick: Desert works, Princeton architectural press, 2002
Rael, Ronald: Earth architecture, Princeton architectural press, 2009

книги на френски
Fontaine, Laeticia & Anger, Romain: Batir en terre, Belin, 2009
Pignal, Bruno: Terre crue, Eyrolles, 2010
Houben, Hugo & Guillaud, Hubert: Traite de construction en terre, Parentheses, 1995

книги на немски
Kapfinger, Otto & Rauch, Martin: Rammed earth, Birkhauser, 2001
Volhard, Frank: Leichtlehmbau, Karlsruhe, 1983

Линкове
CraTerre: Институт за земно строителство
AsTerre: Сдружение за земно строителство – Франця
Dachverband Lehm: Сружение за земно строителство – Германия
Earth Architecture Blog
FAL e.V.: Сдружение за регионално развитие – Германия
Rahovitza: Екопроект – Бългаия
AkTerre: Фирма за земни строителни материали – Франця

Терминология

Земно строителство
На български език думата «земя» обозначава планетата на която живеем както и най-повърхностния слой на тази планета-повърхността върху която се развива живота.

Тъй като думите глина (един от съставните елементи на земята), кирпич (дума от турски произход – синоним на глина), плетарка (вид строителна техника), пръст, почва… имат частично, непълно покритие с различните строителни техники, използвам термина «земно строителство» за обозначаване на всички строителни техники  които използват земята като основен строителен материал.

Екологично строителство
Холистичен подход на строителство, което се стреми да подобри отношенията, които човек създава със заобикалящата го среда чрез:
– употреба на местни и леснодостъпни строителни материали с кратък производствен цикъл и лесни за рециклиране;
– cъобразяване с местните климатични условия и релеф;
– cъобразяване с местните културни особености, бит и традиции;
– оптимизирана употреба на енергии и енергийни източници за жизнени нужди;
– оптимизирана употреба на входящи и изходящи суровини (вода, въздух).

Устойчиво строителство
Строителство, което се стреми да оптимизира потреблението на материали, енергии, суровини (вода, въздух) и да намали отпечатъка на Човека върху околната среда. Този подход набляга на технологични решения и малко на цялостно преразглеждане на мястото и ролята на Човека в природните процеси.

Био-kлиматично строителство
Строителство, което предлага оптимален комфорт на обитателите чрез разумно използване на разположението на сградата спрямо географските условия, движението на слънцето, свойствата на материалите (изолация, инерция, отразяване…), както и на природните елементи (въздух, вода).